HEAT GROUP

HEAT GROUP

HEAT GROUP

Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności za wiadomości e-mail i witrynę internetową

Wyłączenie odpowiedzialności za wiadomości e-mail

Wiadomości e-mail
(wraz z załącznikami) zawierają treści prawnie chronione i poufne i są przeznaczone wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do których zostały skierowane. Wykorzystywanie, przetwarzanie i przekazywanie wiadomości e-mail, ich załączników lub dowolnych ich części może naruszać prawa osób zainteresowanych i w związku z tym jest ściśle zabronione. Jeżeli otrzymali Państwo e-mail przez pomyłkę lub nie są jego zamierzonym odbiorcą, prosimy o niezwłoczne przesłanie nam informacji na wyżej wskazany adres i zniszczenie takiej wiadomości e-mail (wraz z załącznikami) oraz wszystkich kopii takiej wiadomości. Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, które są niekompletne, opóźnione lub zostały sfałszowane, chyba że takie działanie było celowe.

Wyłączenie odpowiedzialności
1. Łącza? Grupa HEAT nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w witrynach zewnętrznych, do których użytkownik jest przekierowywany bezpośrednio (łącza) lub pośrednio, chyba że Grupa HEAT ma świadomość, że witryny zawierają niezgodne z prawem treści, a uniemożliwienie użytkownikom jej własnej witryny internetowej korzystania z takich niezgodnych z prawem treści jest uzasadnione i technicznie możliwe. Operator strony internetowej ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie treści stron, do których łącza zawiera witryna. Grupa HEAT nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Dotyczy to łączy i odnośników w witrynie Grupy HEAT oraz wpisów osób trzecich na forach dyskusyjnych, w księgach gości i listach mailingowych.

2. Treść witryny Grupa HEAT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność lub jakość przedstawionych informacji. Roszczenia dotyczące odpowiedzialności powstałe w wyniku straty lub szkody o charakterze materialnym lub niematerialnym spowodowanej wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostępnych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji nie będą rozpatrywane. Wszelkie oferty mają charakter niewiążący i mogą ulec zmianie. Grupa HEAT wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej witryny bez oddzielnego ogłoszenia lub zaprzestania publikacji tymczasowo bądź na stałe.

3. Prawa autorskie ? W przypadku wszystkich publikowanych treści Grupa HEAT będzie starała się przestrzegać praw autorskich do obrazów, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Prawa autorskie do utworów samej Grupy HEAT należą wyłącznie do Grupy HEAT. Zabrania się powielać lub wykorzystywać takich obrazów, dokumentów dźwiękowych, tekstów i sekwencji wideo w jakichkolwiek innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnego pozwolenia Grupy HEAT.