HEAT GROUP

HEAT GROUP

HEAT GROUP

Grupa HEAT

Grupa HEAT

Nasze wizje i cele stanowią podstawę zapewnienia pomyślnej przyszłości naszym spółkom. Określiliśmy cele i parametry będące miarą naszego sukcesu. W tym celu wprowadziliśmy strategie zrównoważonego rozwoju sprzyjające elastyczności i rozwojowi naszych spółek, jednocześnie zwracając należytą uwagę na nadzór, zapewnienie jakości i kontrolę kosztów.

Do naszych stałych celów należą:
- najwyższy poziom obsługi klienta
- uczciwa współpraca oraz
- utrzymanie wiodącej pozycji poprzez ciągły wzrost