HEAT GROUP

HEAT GROUP

HEAT GROUP

Grupa HEAT

Grupa

Już od chwili założenia w roku 1984 HEAT wärmetechnische Anlagen napływały pierwsze zamówienia spoza Austrii. W 1991 roku powstała spółka HEAT Germany, której siedziba mieści się obecnie w Kassel, w Niemczech. Premaberg, firma specjalizująca się w poszukiwaniach/przetwórstwie gazu i ropy naftowej wchodzi w skład grupy od 1995 roku. Spółka R+I Rohr- und Industrieanlagen dołączyła do Grupy HEAT w 1996 roku oferując swoje kompetencje w zakresie montażu. HEAT-Gázgép jest jednym z największych w Europie producentów regulatorów domowych, który stał się członkiem grupy w roku 1997. W latach 1999-2000 powstały spółki HEAT Romania i HEAT Bulgas w Rumunii i Bułgarii.

HEAT Holding stała się spółką nadrzędną całej grupy w 2002 roku, dzięki czemu struktura grupy stała się zwarta. Spółka HEAT Hungary (Węgry) została założona w roku 2006, a następnie w 2007 powstały HEAT Refrigeration i HEAT Bioenergy. W roku 2009 nastąpiło przejęcie spółki LOG Oiltools, a spółka HEAT Casting połączyła się z HEAT-Gázgép. Spółki HEAT Poland (Polska) i PSC Personalmanagement powstały w roku 2010. W roku 2011 nastąpiło przejęcie E.U.T. Anlagenbau, a dalsze internacjonalizacja nastąpiła w roku 2012 kiedy to powstała czeska spółka HEAT Czech Republic.